Virasat ka sajega sansaar|Rajasthan Patrika – Just Jaipur|28th November, 2012