Jeevant Hua Sheharnama|Rajasthan Patrika – Just Jaipur|1st December, 2012