Arjun ki book launch | Dainik Bhaskar – City Bhaskar | 20 Oct, 2013