Jaadu Ki Jhappi Bhi Hai Zaroori |Rajasthan Patrika- Patrika Plus | 4 September, 2014