Natwar Singh Kal Jaipur Mai Prastut Karenge Aatmakatha | Dainik Bhaskar – City Bhaskar | 24 September 2014